Máy phát FM chuyển tiếp dùng để tăng khoảng cách bao phủ trạm phát sóng fm, nó còn được gọi là máy phát fm lặp lại. Nếu bạn muốn tăng phạm vi phủ sóng của đài phát thanh fm chính, bạn có thể sử dụng bộ phát fm chuyển tiếp này.

Hiển thị cả 5 kết quả

Hiển thị 12 24 36